about us

關於力譔堂

組織架構

                                                                            組織

因為最好,所以值得信賴。因為信念,所以走得穩健

本公司服務項目多元化,面向廣且專業,以展場設計策劃活動設計執行媒體行銷國內外表演藝術規劃,以及社會事業創新輔導為主要服務項目。客製化的服務堅持、嚴謹的整體規劃、高品質的協力廠商與豐富且精準到位的各項資源,讓團隊歷年來所承接的各項活動、地方節慶活動、演唱會、文化藝術展演及產品行銷等項目,皆深獲各界的口碑好評。